Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8

În vremea aceea Iisus era ziua în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte. Iar atunci se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema Paşti. Dar arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de popor. Şi a intrat Satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani. Iar el a primit şi căuta prilej să-L dea lor fără ştirea mulţimii. Deci, a sosit ziua Azimelor, în care trebuiau să se jertfească Paştile. Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi ne pregătiţi Paştile, ca să mâncăm.