Condacul Sfântului Apostol Anania, unul din cei şaptezeci

1 Octombrie

Glasul 2

Pe cea întru rugăciuni...

Cel ce întru rugăciuni eşti cald folositor şi celor ce cer, eşti grabnic ascultător, primeşte rugăciunea noastră, Sfinte Apostole Anania şi te roagă lui Hristos să ne miluiască pe noi, Cel Ce Unul este întru Sfinţi Preamărit.