Troparul Sfântului Prooroc Moise

4 Septembrie

Glasul 2

A proorocului Tău, Moise, pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.