De ce ținem sărbătorile importante?

Cuvinte duhovnicești

De ce ținem sărbătorile importante?

    • credincioși participând la slujbă
      De ce ținem sărbătorile importante? / Foto: Constantin Comici

      De ce ținem sărbătorile importante? / Foto: Constantin Comici

Praznicele bisericești ne pun întru cunoștință cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, ne învață să Îl iubim pe Dumnezeu și să Îi mulțumim și totdeauna să avem în vedere viața viitoare, care nu va avea sfârșit, și să ne pregătim de ea.

De ce Sfânta Biserică pomenește și prăznuiește în fiecare an cele mai mari evenimente ale lumii creștine, cum ar fi: Bunavestire, Nașterea lui Hristos, Botezul Domnului, Învierea și celelalte?

Pentru a încălzi și întări credința noastră, nădejdea noastră creștinească, recunoștința și dragostea noastră față de Dumnezeu și Maica Domnului, mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu, cea nefăcută de rușine, ca să ne amintim și să nu uităm de patria noastră cea cerească, veșnică, și să nu avem împătimire de viața de aici, care e doar pregătitoare și școlitoare, vremelnică, trecătoare.

De nu ar fi aceste praznice creștinești, creștinii ar uita că ei sunt anume creștini, chemați la patria cerească, și nu ar ști de ce trăiesc, de ce au fost înscriși în obștea (comunitatea) creștinească, altfel spus în Biserica lui Dumnezeu, care e țelul vieții lor, pentru ce este nevoie să credem în Hristos, în Sfânta Treime, pentru ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului și să-i chemăm pe sfinți.

Iar praznicele bisericești ne explică toate aceste lucruri și ne pun întru cunoștință cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, ne învață să Îl iubim pe Dumnezeu și să Îi mulțumim și totdeauna să avem în vedere viața viitoare, care nu va avea sfârșit, și să ne pregătim de ea.

(Sfântul Ioan de KronstadtSpicul viu, Editura Sophia, București, 2009, p. 28)