Ev. Ioan 2, 12-22

În vremea aceea au coborât în Capernaum Iisus şi Mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-au rămas decât puţine zile. Şi erau aproape Paştile iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. Şi, făcându-Şi un bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici şi nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie. Atunci şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei Tale mă mistuie». Au răspuns, deci, iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că faci acestea? Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile? Dar El vorbea despre templul trupului Său. De aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului rostit de Iisus.