Ev. Marcu 1, 35-44

În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu şi Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon şi cei ce erau cu el şi, aflându-L, I-au zis: Toţi Te caută pe Tine. Iar Iisus le-a răspuns: Să mergem în satele învecinate, ca să propovăduiesc şi acolo, căci pentru aceasta am venit. Şi, venind, propovăduia în sinagogile lor, în toată Galileea, alungând pe demoni. Atunci un lepros a venit la El, rugându-L, îngenunchind şi zicând: Dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti! Şi, făcându-I-se milă, a întins mâna şi S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te! Şi îndată s-a dus lepra de pe el şi s-a curăţit. Şi, poruncindu-i cu asprime să plece numaidecât, i-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului şi adu pentru curăţirea ta cele ce a rânduit Moise, spre mărturie lor.