Ev. Matei 16, 1-6

 

În vremea aceea s-au apropiat de Iisus fariseii şi saducheii şi, ispitindu-L, cereau de la El să le arate un semn din cer. Iar El, răspunzând, le-a zis: când se face seară ziceţi: mâine va fi timp frumos, pentru că cerul este roşu; iar dimineaţa ziceţi: astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu le puteţi? Neam viclean şi prea desfânat cere semn, şi semn nu i se va da lui, fără numai semnul lui Iona prorocul. Şi, lăsându-i, a plecat. Iar când au trecut pe celălalt ţărm, ucenicii Lui au uitat să ia pâini. Atunci Iisus le-a zis: luaţi aminte şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.