Ev. Matei 18, 10-20

Zis-a Domnul: Vedeți să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi şi una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munți pe cele nouăzeci și nouă şi, ducându-se, va căuta pe cea rătăcită? Şi, dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă, care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este voia înaintea Tatălui vostru Cel din ceruri ca să piară vreunul dintr-aceştia mici. Dacă îţi va greşi fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Și, dacă te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar dacă nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ca un păgân şi vameş. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer. Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.