Numerii (A patra Carte a lui Moise) – Capitolul 29

Biblia ortodoxă

Numerii (A patra Carte a lui Moise) – Capitolul 29

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

1. «În ziua întâi a lunii a şaptea de asemenea să aveţi adunare sfântă, şi niciun lucru să nu lucraţi; pe aceasta să o socotiţi o zi a suflatului în trâmbiţe.

2. Să aduceţi ardere de tot, spre miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec, şapte miei de câte un an fără meteahnă;

3. La ei, ca dar de pâine, făină de grâu, frământată cu untdelemn: trei zecimi de efă la viţel, două zecimi de efă la berbec

4. Şi câte o zecime de efă la fiecare din cei şapte miei.

5. Din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, spre curăţirea voastră.

6. Acestea să le aduceţi jertfe pe lângă arderea de tot, cu darul de pâine şi turnarea lui de la lună nouă şi pe lângă arderea de tot necontenită cu darul ei de pâine şi turnarea lui, după rânduială, întru miros de bună mireasmă Domnului.

7. În ziua a zecea a acestei luni să aveţi adunare sfântă, să postiţi şi niciun lucru să nu faceţi.

8. Să aduceţi ardere de tot Domnului spre miros de bună mireasmă: un viţel, un berbec şi şapte miei de câte un an.

9. La ei să aduceţi dar de pâine, făină de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă la viţel, două zecimi de efă la berbec

10. Şi câte o zecime de efă la fiecare din cei şapte miei.

11. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap jertfă pentru păcat, spre curăţirea voastră; acestea pe lângă jertfa pentru păcat din ziua curăţirii şi pe lângă arderea de tot cea necontenită cu darul ei de pâine şi turnarea ei, care se aduce după rânduială jertfă Domnului, spre miros cu bună mireasmă.

12. În ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea să aveţi iar adunare sfântă; niciun lucru să nu lucraţi şi să sărbătoriţi sărbătoarea Domnului şapte zile.

13. În ziua întâi să aduceţi ardere de tot, jertfă, mireasmă plăcută Domnului: din cireadă, treisprezece viţei, iar din turmă, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an; dar să fie fără meteahnă.

14. Cu ei, ca dar de pâine, să se aducă făină de grâu frământată cu untdelemn: trei zecimi de efă cu fiecare din cei treisprezece viței, două zecimi de efă cu fiecare din cei doi berbeci,

15. Şi câte o zecime de efă de fiecare din cei paisprezece miei;

16. Iar din turma de capre, un ţap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită şi darul ei de pâine cu turnarea ei.

17. A doua zi să se aducă doisprezece viței, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;

18. Cu ei să se aducă dar de pâine şi turnare: la viței, la berbeci şi la miei, după numărul lor, cum e rânduit;

19. Iar din turma de capre, un ţap, jertfă pentru păcat; acestea să le aduceţi în afară de arderea de tot necontenită şi de darul de pâine cu turnarea ei.

20. A treia zi să aduceţi unsprezece viței, doi berbeci şi paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;

21. Şi cu ei dar de pâine şi turnare pentru viței, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

22. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine şi turnarea ei.

23. A patra zi să aduceţi zece viței, doi berbeci şi paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;

24. Cu ei să aduceţi dar de pâine şi turnare pentru viței, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;

25. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, pe lângă arderea de tot necontenită cu darul de pâine şi turnarea ei.

26. În ziua a cincea să aduceţi nouă viței, doi berbeci şi paisprezece miei de câte un an, fără meteahnă;

27. Şi cu ei dar de pâine şi turnare pentru viței, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;

28. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, peste arderea necontenită cu darul de pâine şi cu turnarea ei.

29. În ziua a şasea să aduceţi opt viței, doi berbeci şi paisprezece miei, fără meteahnă;

30. Şi eu ei dar de pâine şi turnare pentru viței, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;

31. Iar din turma de capre, un ţap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine şi cu turnarea ei.

32. În ziua a şaptea să aduceţi şapte viței, doi berbeci şi paisprezece miei fără meteahnă;

33. Şi cu ei dar de pâine şi turnare pentru viței, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala;

34. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, peste arderea de tot necontenită cu darul de pâine şi cu turnarea ei.

35. În ziua a opta să aveţi încheierea sărbătorii; niciun lucru să nu lucraţi,

36. Şi să aduceţi ardere de tot, jertfă, mireasmă plăcută Domnului: un viţel, un berbec şi şapte miei fără meteahnă.

37. Şi cu ei dar de pâine şi turnare pentru viţel, pentru berbec şi pentru miei, după numărul lor, cum e rânduiala.

38. Iar din turma de capre să aduceţi un ţap, jertfă pentru păcat, pe lângă arderea de tot necontenită cu darul de pâine şi cu turnarea ei.

39. Acestea să le aduceţi Domnului la sărbătorile voastre, pe lângă arderile de tot ale voastre cu darurile de pâine ale voastre şi cu turnările voastre şi jertfele voastre de bună voie, pe care le aduceţi după făgăduinţă sau din evlavie».

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Acatistele lunii Iunie

Calendar ortodox
8 Iunie