Odoarele Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”

    • Odoarele Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”
      Cintitul cap al Sfântului Siluan Athonitul

      Cintitul cap al Sfântului Siluan Athonitul

În schevofilachion se mai păstrează cinstitul cap al Sfântului Siluan Athonitul, precum şi părţi din Sfintele Moaşte ale mai multor sfinţi.

În mănăstire se păstrează cinstitul cap al Cuviosului Mucenic Ştefan cel Nou, care a fost dăruit mănăstirii în 1815 de către Doamna Ruxandra, soţia lui Scarlat Callimah.

În schevofilachion se mai păstrează cinstitul cap al Sfântului Siluan Athonitul, precum şi părţi din Sfintele Moaşte ale Sfinţilor Apostoli: Petru, Toma, Vartolomeu, ale Sfinţilor: Pantelimon, Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nyssa, Tihon de Zadonsk, Varsanufie şi Gurie din Kazan. Tot aici se păstrează cinstitele capete ale Sfinților Noi Mucenici Eftimie, Ignatie și Acachie.

Tezaurul cuprinde veşminte, cruci, sfinte vase, iar în iconofilachion se păstrează multe icoane, printre care şi o copie a icoanei Maicii Domnului „Ierusalimitissa” şi o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon.

Biblioteca mănăstirii numără aproape 2.000 de manuscrise, unele pe pergament sau bogat ornamentate, în timp ce numărul cărţilor tipărite depăşeşte 20.000.