Condacul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu

9 Octombrie

Glasul 2

Pe cea întru rugăciuni...

Ca pe un Luceafăr, ce lumi­nează toată făptura, pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dum­nezeu grăitorul, Apostolul Iacob, cu cân­tări să-l lăudăm, cinstind astăzi prăznuirea lui; că se roagă pururea pentru noi toţi.