Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei

4 Septembrie

Glasul 2

Ca o pârgă...

Ca pe un propovăduitor al dreptei credinţe şi întărire nevoitorilor, Biserica te măreşte pe tine, prealăudate, luminându-se astăzi. Ci, ca unul care ai îndrăznire către Domnul, roagă-te, Sfinte Vavila, ca în pace desăvârşită să păzească pe cei ce te măresc şi te laudă pe tine, o, mult pătimitorule.