Condacul Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria

19 Martie

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Luminători luminoşi arătându-vă, Dumnezeieştilor şi Sfinţilor Muce­nici Hrisant şi Daria, cu lumina minunilor voastre străluciţi toată făptura, risipind pururea noaptea cea adâncă a neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.