Troparul icoanei Maicii Domnului Cucuzeliţa

Cetele îngereşti Ţie Îţi dăruiesc cununile laudelor cereşti,

Iar glasul cântăreţului Tău îţi împleteşte măriri dumnezeieşti,

Cu rugăciunile aceluia, caută cu blândeţe spre a noastră nepricepere,

Şi prin pustiul acestei lumi dă-ne Stăpână, duhovnicească mergere.