Condacul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

1 Ianuarie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti.