Ev. Ioan 6, 40-44

Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră într-Însul: aceasta este voia Celui care M-a trimis pe Mine, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu să-l înviez în ziua cea de apoi. Deci iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că a zis: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Şi ziceau: au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe mama Sa? Atunci cum spune El: M-am pogorât din cer? Deci a răspuns Iisus şi a zis către ei: nu cârtiţi între voi. Nimeni nu poate să vină la Mine, de nu-l va trage Tatăl, care M-a trimis pe Mine; iar Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.