Ev. Ioan 6, 40-44

Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră într-Însul: Aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci, iudeii murmurau împotriva Lui fiindcă zisese: Eu sunt Pâinea ce S-a coborât din cer; şi ziceau: Oare nu este Acesta lisus, fiul lui Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe Mama Sa? Cum spune El acum: M-am coborât din cer? lisus a răspuns şi Ie-a zis: Nu murmuraţi între voi. Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va aduce Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.