Ev. Luca 7, 31-35

 

Zis-a Domnul: oare, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care şed în târg şi strigă unii către alţii, zicând: v-am cântat din fluier, şi nu aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu aţi plâns. Căci a venit Ioan Botezătorul, nici pâine mâncând, nici vin bând şi ziceţi: are diavol. A venit şi Fiul Omului mâncând şi bând şi ziceţi: iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei.