Ev. Luca 9, 7-11

În vremea aceea a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute de Iisus şi era nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morţi; iar de unii, că Ilie s-a arătat, iar de alţii, că un proroc dintre cei vechi a înviat. Iar Irod a zis: Lui loan eu i-am tăiat capul. Cine este, dar, Acesta despre care aud asemenea lucruri? Şi căuta să-L vadă. Şi, întorcându-se, apostolii I-au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci, luându-i cu Sine, S-a dus de o parte într-un loc pustiu, aproape de cetatea numită Betsaida. Iar mulţimile, aflând, au mers după El, şi El, primindu-le, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuinţă de vindecare, îi făcea sănătoşi.