Ev. Marcu 1, 16-22

 

În vremea aceea, umblând pe lângă marea Galileii, Iisus a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci ei erau pescari. Şi le-a zis Iisus: veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni. Iar ei au lăsat numaidecât mrejele lor şi au mers după Dânsul. De acolo, mergând puţin mai departe, a văzut pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, dregându-şi şi ei mrejele într-o corabie. Şi îndată i-a chemat, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, împreună cu lucrătorii, s-au dus după Dânsul. Venind apoi în Capernaum şi intrând îndată, sâmbăta, în sinagogă, învăţa poporul. Şi se mirau toţi de învăţătura Lui, căci îi învăţa pe ei ca unul ce avea putere, iar nu cum învăţau cărturarii.