Ev. Marcu 1, 16-22

În vremea aceea, umblând pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni. Și îndată, lăsând mrejele, au mers după El. Iar El, mergând puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui. Și ei erau în corabie, dregându-şi mrejele. Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus după El. Au venit în Capernaum şi, îndată intrând, sâmbăta, în sinagogă, Iisus îi învăţa. Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor.