Ev. Marcu 6, 7-13

În vremea aceea a chemat Iisus pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale: nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiag; să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei în ziua judecăţii decât cetății aceleia. Deci, ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulţi diavoli şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.