Ev. Matei 12, 9-13

 

În vremea aceea a venit Iisus în sinagoga iudeilor. Şi iată că era acolo un om care avea o mână uscată. Atunci L-au întrebat dacă se cuvine a vindeca în zi de sâmbătă, ca să aibă ei de ce să-L învinovăţească. Iar El le-a răspuns: care dintre voi, având o oaie, şi dacă va cădea aceasta sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi nu o va scoate afară? Dar cu cât este mai de preţ omul decât oaie? De aceea se cuvine a face bine sâmbăta. Atunci i-a zis omului: întinde mâna ta! El a întins-o şi s-a făcut la loc sănătoasă, ca şi cealaltă.