Ev. Matei 15, 32-39

În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: Milă Îmi este de mulţime, că, iată, sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce; și nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca să nu se istovească pe cale. Și ucenicii I-au zis: De unde să avem noi, în pustie, atâtea pâini încât să se sature atâta mulţime? Și Iisus i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Ei au răspuns: Șapte şi puţini peştişori. Și, poruncind mulţimii să şadă pe pământ, a luat cele şapte pâini şi peştii și, mulţumind, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri pline cu rămășițe de fărâmituri. Iar cei ce mâncaseră erau ca la patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. După aceea a dat drumul mulţimilor, S-a suit în corabie şi S-a dus în ţinutul Magdala.