Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15

 

Zis-a Domnul ucenicilor săi: adevărat vă spun vouă că oricâte veţi lega pe pământ, legate vor fi şi în cer; şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ să ceară un lucru oarecare, acel lucru va fi dat lor de Tatăl Meu, care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. Atunci, apropiindu-se de Dânsul, Petru I-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu, când va greşi împotriva mea? Oare, până de şapte ori? Iisus i-a răspuns: Eu nu-ţi zic până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte.

După ce a sfârşit Iisus de rostit cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Şi a mers după Dânsul mulţime de oameni şi i-a vindecat acolo pe cei bolnavi.

Atunci au adus la Dânsul pe copii, ca să-şi pună mâinile peste ei şi să se roage, iar ucenicii îi certau. Dar Iisus le-a zis: lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. Şi, punându-şi mâinile peste ei, s-a dus de acolo.