Condacul Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

17 Martie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Preacinstita prăznuire a Prea­fericitului Alexie săvârşind as­tăzi, cu dreapta credinţă să-l lăudăm, zicând: bucură-te, po­doaba cea desfătată a cuvioşilor!