Condacul Sfintei Cuvioase Matroana

9 Noiembrie

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Trupul tău cu postul ţi-ai topit, în mijlocul bărbaţilor locuind, Sfântă Matroana, în rugăciune ai zăbovit, Stăpânului Dumnezeieşte slujind. Pentru Care toate le-ai lăsat, cu cuvioşie viaţa săvârşindu-ţi.