Troparul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni

Tropare

Troparul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni

Glasul 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău.

Troparele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai