Cântarea Sfântului Nectarie către Maica Domnului Theotokarion (7)

Bucură-te, fără prihană Curată slăvită,
Bucură-te, fără de pată Preacinstită, sfințită,
Bucură-te, Nestricată Fecioară cu totul nepătată,
Bucură-te, pururi Fecioară, Mireasă nenuntită.

Cântări către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria

Cântarea a șaptea - La slavă, se cântă pe toate glasurile

Bucură-te, fără prihană Curată slăvită,

Bucură-te, fără de pată Preacinstită, sfințită,

Bucură-te, Nestricată Fecioară cu totul nepătată,

Bucură-te, pururi Fecioară, Mireasă nenuntită,

Bucură-te, hrănitoare de prunc, Fecioară nenuntită,

Bucură-te, al lui Moise rug nemistuit,

Bucură-te, pământ nearat, purtător de spic.

Bucură-te, punte care duci către bolta cerească,

Bucură-te, Stăpână, Doamna lumii întregi,

Bucură-te, Fecioara lui David, care porți viața,

Bucură-te, începutul buneivoiri a lui Dumnezeu,

Bucură-te, refren al Bisericii lui Hristos.

Bucură-te, ceea ce ai odrăslit Strugurele Vieții,

Bucură-te, ceea ce ai născut Pâinea Vieții,

Bucură-te, răsăritul Soarelui celui înțelegător,

Bucură-te, răsărit al Zilei celei de taină.

Bucură-te, Maică fără dureri de naștere a Cuvântului lui Dumnezeu,

Bucură-te, comoară necheltuită a vieții,

Bucură-te, leac însuflețit ales de Dumnezeu,

Bucură-te, putere a celor ce se ostenesc, Mireasă a lui Dumnezeu,

Bucură-te, scară a Cuvântului prealăudată,

Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu pururea cinstit,

Bucură-te, clește care pe Hristos ai zămislit,

Bucură-te, sfeșnic care luminezi credincioșilor,

Bucură-te, Maria, Fecioară, Mireasă dumnezeiască.

 

Bucură-te, Maică Fecioară, Preanevinovată,

Bucură-te, templu nezdrobit al dumnezeirii,

Bucură-te, doctor pregătit al celor bolnavi,

Bucură-te, străină auzire, Maică Fecioară,

Bucură-te, străină vedere, de Dumnezeu Născătoare,

Bucură-te, casă a Celui ce șade pe Heruvimi,

Bucură-te, căruță a Celui ce șade pe Serafimi,

Bucură-te, turn neclintit al Bisericii,

Bucură-te, ușă de taină a mântuirii,

Bucură-te, toiagul lui Aaron care a odrăslit,

Bucură-te, trandafir care înmiresmezi pe credincioși,

Bucură-te, sprijinul cel tare al credinței,

Bucură-te, semn cuvios al harului,

Bucură-te, urmașă a manei,

Bucură-te, slujitoarea Hranei celei sfinte,

Bucură-te, ulcior care ții Apa Vieții.

 

Bucură-te, cântare care bucuri pe dreptcredincioși,

Bucură-te, ceea ce strălucești zorii Luminii celei nematerialnice,

Bucură-te, vas al Luminii revărsând lumină,

Bucură-te, sfeșnic de aur al Luminii celei veșnice,

Bucură-te, dătătoare a dumnezeieștii bunătăți,

Bucură-te, laudă neîncetată a sfintelor suflete,

Bucură-te, laudă negrăită a tuturor psalmilor,

Bucură-te, cântarea cea veșnică a neamurilor,

Bucură-te, cântarea cea veșnică a dreptcredincioșilor!

 

(Sfântul Nectarie Taumaturgul, Theotokarion)

Ultimele din categorie