Condac la Sărbătoarea mutării moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

13 August

Glasul 6

Plinind rânduiala cea pentru...

Lumina Cea Întreit Strălucitoare sălăşluindu-se în sufletul tău, te-a arătat vas ales pe tine, preafericite; căci lămurit arăţi marginilor cele Dumnezeieşti şi arătarea înţelegerilor celor cu anevoie de înţeles, Fericite Maxim, luminat propovăduind tuturor Treimea Cea mai presus de fiinţă şi fără de început.