Condacul Sfântului Apostol Toma

6 Octombrie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

De harul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit: Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul.