Condacul Sfântului Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel intocmai cu Apostolii

22 Octombrie

Glasul 8

Ca nişte pârgă a firii...

Ca pe un mai mare preot şi împreună locuitor cu Apostolii, toată Biserica credincioşilor te cinsteşte pe tine, Sfinte Ierarhe Averchie. Pe care cu rugăciunile tale păzeş­te-o, fericite, nebiruită şi fără de valuri, de tot eresul cel gân­ditor de cele deşarte, mult minunate.