Condacul Sfântului Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului

14 Iunie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Luminând Biserica cu dogmele dreptei credinţe, ai risipit ceaţa eresurilor, descoperitorule de cele sfinte, Părinte Metodie, propovăduind tuturor să urmeze pe Hristos.