Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni

10 Februarie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Făcutu-te-ai preoţilor strălucit purtător de lumină şi părinţilor laudă şi cinste înveselitoare, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie. Că tu păzeşti de vătămare pe robii tăi.