Condacul Sfinţilor 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

29 Decembrie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Steaua a condus pe magi la Cel Ce S-a născut, iar Irod oaste nedreaptă a trimis împotriva pruncilor, gândind să ucidă pe Cel Ce ca un Prunc S-a culcat în iesle.