Condacul Sfinţilor Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

31 Octombrie

Glasul 8

Ca nişte pârgă a firii...

Ca nişte sfinţite vistierii ale Preasfântului Duh şi raze ale Soarelui Măririi, după datorie, să lăudăm pe Înţelepţii Apostoli, pe Apeles, pe Urban şi pe Aris­tobul, pe Amplie, pe Narcis şi pe Stahie, pe care i-a adunat harul Dumnezeului nostru.