Condacul Sfinţilor Mucenici Calistrat şi Ghimnasie şi al celor împreună cu dânşii

27 Septembrie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Toată osteneala voastră, săvârşind astăzi Biserica, sfinţilor, vă laudă în taină pe voi, ca pe cei ce aţi pătimit pentru dânsa, Dumnezeieştilor mucenici, bunilor biruitori preaînţelepţi.