Condacul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic

12 Octombrie

Glasul 2

Cele de mai sus căutând...

A Preasfintei Treimi Mărire arătându-ne nouă, vitejii ostaşi ai lui Hristos, Dumnezeieştii mucenici, împreu­nă cu Sfinţii Tarah, Prov şi Andronic, au înfruntat toată necredinţa tiranilor, nevoindu-se vitejeşte pentru dreapta credinţă.