Condacul Sfinţilor Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel

21 Octombrie

Glasul 3

De frumuseţea Fecioriei tale...

Să prăznuim astăzi, cu vred­nicie, pe ostaşii lui Hristos, Preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în pământul Transilva­niei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste să strigăm: bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.