Tropar la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon

Glasul 8

Preaslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel Ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi, pe toţi, ne-ai îndreptat, mult Îndurate, Slavă Ţie.