Troparul Sfântului Mucenic Constantin Brâncoveanu (tatăl)

Glasul 3

Slava lumii Voievodule mucenicește biruindu-o, ca Avraam Constantine i-ai adus p fii tăi a toate Ziditorului mulțumind înțeleptule. Acestuia, ca un bun rugându-te, îndrăznire multă la Dânsul câștigând, de șederea de-a dreapta învredicește-ne.