Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Tropare

Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Glasul 1

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povăţuitorul călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, sprijinitorul celor în necazuri şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti. Cu aceştia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Troparele lunii Iulie

Calendar ortodox
17 Iulie