Condac la Sărbătoarea Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli

4 Ianuarie

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Să lăudăm astăzi Dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Sfânta TreimeCea Nedespărţită; că ei sunt luminători ai Dumnezeieştii credinţe.