Condacul Sfinţilor 10 Mucenici din Creta

23 Decembrie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Ca un Luceafăr a strălucit cinstita pătimire a mucenicilor, care mai înainte ne-a arătat, în chip luminat, pe Cel Născut în peşteră; pe Care Fecioara L-a născut fără de sămânţă.