Condacul Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail

17 Decembrie

Glasul 3

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, întrarmându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.