Troparul Sfinţilor Mucenici Montanus preotul şi soţiei sale Maxima

26 Martie

Glasul 4

Pe cei ce cu vrednicie au slujit Biserica mântuitoare şi n-au voit să se închine idolilor, să-i cinstim cu cuviinţă cerându-le a mijloci la Stăpânul tuturor să ne mântu­iască de orice patimă idolească.