Troparul Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Iunie

Calendar ortodox
18 Iunie