Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai