Troparul Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Tropare

Troparul Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparele lunii Aprilie

Calendar ortodox
14 Aprilie

glas 4, voscr. 1