Cartea întâi Paralipomena (Cartea întâi a Cronicilor) – Capitolul 14

Capitole:1234567891011121314151617181920212223242526272829

1. În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David şi lemne de cedru şi pietrari şi dulgheri, ca să-i ridice casa.

2. Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălţată sus pentru poporul său Israel,

3. Şi-a luat încă alte femei din Ierusalim şi i s-au mai născut lui David fii şi fiice.

4. Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;

5. Ibhar, Elişua şi Elifelet;

6. Nogah, Nefeg şi Iafia;

7. Elişama, Beeliada şi Elifelet.

8. Auzind însă filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toţi să caute pe David. Şi auzind David de aceasta, a ieşit înaintea lor.

9. Iar filistenii au venit şi s-au aşezat în valea Refaim.

10. Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: «Să merg eu oare contra filistenilor şi-i vei da Tu în mâna mea?». Şi Domnul i-a răspuns: «Mergi, că îi voi da în mâna ta!».

11. Şi s-au dus ei în Baal-Peraţim şi acolo i-a lovit David; apoi David a zis: «Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmaşi cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă». De aceea au şi dat văii aceleia numele de Baal- Peraţim.

12. Filistenii şi-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat şi i-a ars cu foc.

13. Şi au venit iarăşi filistenii şi au tăbărât în vale.

14. Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: «Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei şi te du asupra lor pe la dumbrava duzilor;

15. Şi când vei auzi zgomot ca de paşi prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieşit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra filistenilor».

16. Şi a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit tabăra filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer.

17. Atunci a răsunat numele lui David prin toate ţările dimprejur şi l-a făcut Domnul înfricoşător pentru toate popoarele vecine.

Capitole:1234567891011121314151617181920212223242526272829