Icosul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

17 Martie

Cu propovăduirea ta, ca şi cu nişte strălucitoare raze de lumină, ai luminat pe locuitorii pământului Irlandei, care zăceau în întunericul neştiinţei şi în umbra morţii, slăvite Ierarhe Patrick; şi insuflând în ei credinţa în Hristos, i-ai arătat fii ai Celui Preaînalt. Pentru aceasta, ca acela ce ai intrat întru slavă în Împărăţia Sa cea Cerească, căci ai fost un adevărat ucenic al Adevărului Său, roagă-te pentru noi, care cinstim sfântă pomenirea ta.