Tropar către Maica Domnului, pentru izbăvirea de patima beției, înaintea icoanei „Potirul Nesecat”

Tropare

Tropar către Maica Domnului, pentru izbăvirea de patima beției, înaintea icoanei „Potirul Nesecat”

Veniţi, drept-măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Troparele lunii Iunie

Calendar ortodox
15 Iunie